— Espai          CARTA


La nostra carta és resultat del contacte directe amb els productors i l’estacionalitat dels productes que elaboren. Aquest compromís es reflecteix en cada plat i en les transicions de la carta durant l’any. 
CARTA EN CATALÀ

CARTA EN CASTELLANO

ENGLISH MENUhola@barcentral.bar 
+34-932-703-314

BAR CENTRAL RAVAL
CARRER D'ELISABETS, 6
BAR CENTRAL EIXAMPLE
CARRER MALLORCA, 237
hola@barcentral.bar
+(34) 932-703-314